Duchowość

PRACA

Św. Benedykt w Regule, zajął pozytywne stanowisko wobec pracy. Jest ona pojmowana, jako jeden z normalnych elementów życia ludzkiego.

praca-01praca-02

Mnich ma pracować tak jak wszyscy ludzie. Praca stanowi dla niego jeden ze sposobów „służby Bożej”, okazję przybliżenia się do Boga, a także środek utrzymania siebie i potrzebujących. Prawdziwie poważny i uczciwy stosunek do pracy, głównie wypływają z poczucia obecności Bożej. Stąd też słynne określenie „pracy – czy pracowitości – benedyktyńskiej”. Nie ma znaczenia, co się robi, ale jak się to robi. To, co ma być zrobione, niezależnie od dziedziny, powinno być zrobione dobrze i dokładnie...

praca-03praca-04

Praca – tak samo jak modlitwa – jest wyrazem ważnego dla św. Benedykta zdania:, „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony" („Ut in omnibus glorificetur Deus" – RB 57, 9; 1 P 4, 11).

Każda czynność ma być uwielbieniem Boga. Praca wykonywana dla Boga, ma ogromną wartość. Cechą charakterystyczną reguły benedyktyńskiej jest umiar. Św. Benedykt kładzie nacisk na zdrową równowagę pomiędzy modlitwą, duchowym czytaniem i pracą, a zarazem podkreśla:

Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchownym (RB 48,1).

Nie oznacza oczywiście  minimalizmu, ale pogodzenie jednego z drugim: odpowiedni czas na modlitwę i odpowiedni czas na pracę. Jak mądry ojciec troszczy się też o to, aby ci, co wstępują do klasztoru, rozwinęli swoje dary i zdolności. Dopiero wtedy tak naprawdę mogą pracą swoich rąk i ducha uwielbiać Boga.

praca-05praca-06

Hasła przypisywanego benedyktynom: „módl się i pracuj” nie znajdziemy w samej Regule św. Benedykta, powstało później. Starało się ono uchwycić zasadniczą myśl Świętego. Dzisiaj nieco je rozszerzamy i dodajemy: „i nie bądź smutny”.

Owa benedyktyńska zasada ora et labora („módl się i pracuj”) poucza także, że żyjąc w rytmie pracy i modlitwy (z prymatem tej ostatniej), stajemy się wolni, a także bardziej otwarci na Boga i ludzi.

 

 

NASZA PRACA!!!

 

Dla nas najważniejszym działaniem jest modlitwa

praca-07praca-08

Podejmujemy się wszystkich prac w obrębie murów w myśl benedyktyńskiej zasady

praca-09praca-10

Jesteśmy otwarte na gości, których nigdy nie brak w klasztorze 

praca-11praca-12

Organizujemy różnego rodzaju rekolekcje

praca-13praca-14

Zapraszamy młodzież na spotkania z duchowością benedyktyńską

praca-15praca-16

Jedna z Sióstr posługuje w kościele, jako zakrystianka

praca-17praca-18

Prowadzimy dwie pracownie artystyczne: haftu i kartek okolicznościowych

praca-19praca-20

Apostołujemy przez Internet

praca-22praca-21

Dysponujemy ogrodem, w którym same pracujemy, ale też i wypoczywamy

praca-23praca001 

Ponadto wykonujemy codzienne domowe prace

praca-25praca-26

praca-27praca-28

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”
(„Ut in omnibus glorificetur Deus” (UIOGD) – RB 57, 9; 1 P 4, 11)

Z reguły św. Benedykta


Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

 
PLAN DNIA
Dni powszedni
5:15
Budzenie
5:40
JUTRZNIA
 
Medytacja
6:50
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
8:30
Praca
12:45
Obiad
13:30
Modlitwa w ciągu dnia (południowa)
 
Litania do św. Józefa
 
Osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13:45 - 14:50
Czas pracy
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:00 - 16:50
Poniedziałek - próba śpiewu
Wtorek - dzielenie się Słowem Bożym
Środa - Rewizja życia
17:00 - 17:30
Adoracja
18:15
Kolacja
19:00
Nieszpory
19:35
Rekreacja
20:20
Kompleta
22:00
Sen
Niedziela i uroczystości
5:35
Budzenie
6:00
JUTRZNIA
 
Medytacja
7:30
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
9:00
Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
12:30
Obiad
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:30 - 17:30
Adoracja
18:10
Kolacja z rekreacją
19:10
Nieszpory i kompleta
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
187 0.089785814285278