Kronika

 Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Benedykta do naszej zakonnej kaplicy

11 lipca 2023 r. w uroczystość naszego Patrona i Założyciela obchodziłyśmy w jarosławskiej Wspólnocie Benedyktynek, doniosłą i radosną uroczystość - instalację relikwii św. Benedykta z Nursji Opata do naszej kaplicy.

Drogocenne Relikwie I stopnia– ex ossibus – z kości świętego, otrzymałyśmy z Watykańskiej Depozytorni Relikwii znajdującej się przy klasztorze sióstr Augustianek.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczne o. Bernardowi Alterowi Opatowi benedyktynowi z Jerozolimy, za ten bezcenny dar, który przekazał dla naszej Wspólnoty.
Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Chudzio w gronie zaprzyjaźnionych kapłanów, oblatów i zaproszonych gości.
Uroczystości rozpoczęły się procesyjnym wniesieniem przez dostojnego Pasterza relikwii świętego do kaplicy i ustawienie na specjalnie przygotowanym miejscu, przyozdobionymi kwiatami i zapalonymi świecami. Procesji towarzyszyła radosna pieśń do św. Benedykta.
W swoim kazaniu celebrans mówił o św. Benedykcie i jego roli w dzisiejszym świecie.
Po Mszy św. nastąpiło liturgiczne ucałowanie przez wszystkich uczestników relikwii świętego, a następnie wspólne świętowanie przy stole.
Na co dzień doświadczamy opieki naszego Ojca i Zakonodawcy św. Benedykta, a od dziś będziemy jej doświadczać jeszcze bardziej, w rzeczywistym wymiarze świętych relikwii, które są znakiem Jego żywej obecności między nami.

 

Św. Benedykcie, módl się za nami!!!

  


 

SPOTKANIE OBLATÓW Z JAROSŁAWIA I PRZEMYŚLA - 06.03.2023 r.

Wspólne spotkanie w naszym klasztorze Oblatów z Jarosławia i Przemyśla rozpoczął o. Konrad Małys OSB.
Przedstawiony przez niego wykład dotyczył rozważań pasyjnych Matki Magdaleny Morteskiej.
Wskazywał na specyficzną budowę tych rozważań przygotowujących do rachunku sumienia i ukierunkowania pracy nad sobą w rozwoju duchowym. 

 


SPOTKANIE Z OJCEM OPATEM W PRZEMYŚLU - 15.02.2023 r. 

Oblaci naszego Klasztoru na zaproszenie Oblatów z Przemyśla uczestniczyli w spotkaniu z o. Opatem Szymonem Hiżyckim w przemyskim Opactwie św. Trójcy.

 Ojciec Opat dzielił się z nami jak owocnie czytać Regułę św. Benedykta tak aby nią żyć. Nawiązując do rozdziału o chorych tej Reguły wskazywał, że podstawową chorobą człowieka jest grzech. Wszyscy jesteśmy chorzy na tą śmiertelną chorobę  i potrzebujemy jedynego lekarza, którym jest Chrystus Pan.

Poniżej nagrana konferencja o. Opata. Zachęcamy do słuchania:


 23.01.2023 SPOTKANIE OBLATÓW

Spotkanie Oblatów prowadził ks. Zbigniew Pilecki oblat naszego klasztoru. Ksiądz Zbigniew podczas wykładu podkreślał wartość pokory i posłuszeństwa w budowaniu wspólnoty. Wskazywał jak bardzo szkodliwe jest szemranie nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne. Po wykładzie uczestnicy dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniem. Spotkanie zakończyło wspólną Liturgią Godzin wraz z Siostrami. 

 

GRUDNIOWA FORMACJA OBLATÓW

06.12.2022 r. świętowaliśmy wspólnie z Oblatami wspomnienie św. Bp Mikołaja patrona Klasztoru, kościoła i całego wzgórza benedyktyńskiego w Jarosławiu. Spotkanie rozpoczęło się wykładem o. Szymona Hiżyckiego Opata z Tyńca on-line.

Bardzo odkrywcze dla wielu osób były proponowane treści dotyczące rozdziału „O furtianach klasztornych” z Reguły św. Benedykta możliwe do wykorzystania w życiu codziennym osób świeckich.

Ponieważ o. Opat przyjechał tydzień później 14.12.2022 r. na Dzień Formacji dla Sióstr spotkał się ponownie już bezpośrednio z Oblatami i przedstawił zagadnienia dotyczące Jana Kasjana, którego św. Benedykt, po Piśmie Świętym, najczęściej cytuje w swojej Regule.

 


REKOLEKCJE DLA OBLATÓW

W dniach 4-6.11.2022 r. odbyły się w naszym Klasztorze rekolekcje dla Oblatów i wszystkich zainteresowanych duchowością monastyczną. 
Ojciec Opat Szymon Hiżycki z Tyńca wygłaszając te rekolekcje koncentrował się na „Benedyktyńskiej codzienności”, na którą składa się ćwiczenie sztuki rozmowy, milczenia, czynienia dobra i modlitwy.
Systematycznie nasza Rodzina Benedyktyńska powiększa się. W sobotę zostały przyjęte do nowicjatu dwie nowe osoby: Joanna i Aneta, natomiast w niedzielą na podsumowanie rekolekcji, podczas Mszy Świętej swoje przyrzeczenia oblackie złożyła Beata i Ewa.

 Niech Dobry Bóg będzie w Nich uwielbiony!!!

TUTAJ fotorelacja z rekolekcji

 


Spotkanie Oblatów 10.09.2022 r.

Spotkanie naszych Oblatów w tym miesiącu było rewizytą we Wspólnocie Oblatów w Przemyślu, które rozpoczęło się zwiedzaniem kościoła pw. Świętej Trójcy oraz klasztornej furty, oratorium i domu rekolekcyjnego. W sklepiku można się było zaopatrzyć w różne ziołowe specyfiki przygotowywane przez m. Hiacyntę Wesołowską OSB, która gościła nas w przemyskich murach klasztornych częstując wspaniałymi wypiekami. O. Konrad Małys OSB z Tyńca wygłosił nam konferencję pogłębiającą duchowość benedyktyńską, która odpowiada na najważniejsze pytania i pragnienia  świata.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania z obydwu Wspólnot Jarosławia i Przemyśla udali się do Sanktuarium Matki Bożej Słuchającej do Kalwarii Pacławskiej. Podczas sprawowanej tam Mszy Świętej o. Konrad wygłosił wspaniałe kazanie o pielgrzymowaniu i tajemnicy Krzyża. Po Mszy Świętej zjedliśmy obiad w Domu Pielgrzyma i wróciliśmy do kościoła, gdzie przewodnik przybliżył nam historię klasztoru i sanktuarium oraz postać Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca.

Niestety z powodu obfitego deszczu skróciliśmy naszą pielgrzymkę i zrezygnowaliśmy z zaplanowanej części plenerowej. Najbardziej wytrwali uczestnicy wrócili do Jarosławia na Nieszpory i wspólną kawę oraz dzielenie się swoimi przeżyciami tego dnia. Każdy też mógł pomiędzy deszczem znaleźć coś dla siebie na jarosławskim Jarmarku Benedyktyńskim.

TUTAJ krótka fotorelacja.


 

 

O.Szymon

W dniach 21.02-23.02.2020 r. w Klasztorze Mniszek Benedyktyńskich w Jarosławiu odbyły się rekolekcje dla oblatów i sympatyków św. Benedykta pt. "Abba powiedz  słowo"- czyli jak czytać Ojców Pustyni?

Rekolekcje te poprowadził Ojciec dr Szymon Hiżycki Opat Klasztoru w Tyńcu.

Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy konferencji o Ojcach Pustyni, którzy byli pierwszymi chrześcijańskimi mnichami żyjącymi w końcu III w. samotnie lub w niewielkich wspólnotach na pustyniach egipskich, a następnie w Syrii i Palestynie.
Sobota była podniosłym dniem w naszej Rodzinie Benedyktyńskiej, ponieważ podczas Mszy św. złożyli przyrzeczenia oblackie na ręce opata kolejni 4 kandydaci: Ewa, Janusz, Magdalena, Danuta. Następnie w godzinach popołudniowych do nowicjatu zostały przyjęte następne 4 osoby: Małgorzata, Beata, Urszula, Mateusz.

Radość nas opanowała i dziękowaliśmy Bogu, że otwiera serca ludzkie na nowe powołania.

CHWAŁA PANU!!!!!!

TUTAJ można obejrzeć zdjęcia, a TUTAJ odsłuchać konferencji z rekolekcji.


20200121 17442021.01.2020 r. odbył się wykład, O. Konrada Małysa OSB – benedyktyna z Tyńca pt.: „Aby nasze serca było zgodne z tym co głoszą usta”. O. Konrad wyjaśniał nam jak odczytywać tą wskazówkę w kontekście Liturgii Godzin, którą św. Benedykt zawarł w swojej Regule. Po wykładzie siostry, studentki, oblaci, przedstawiciele Apostolatu św. Benedykta oraz obecni i dawni mieszkańcy naszego klasztoru uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym.

Życzenia, kolędowanie i rozmowy przy świątecznym stole dały możliwość radowania się sobą nawzajem. Radiowe audycje i przepiękny tajemniczy motyl wzbogaciły to spotkanie wywołując uśmiech na każdej twarzy.

TUTAJ zdjęcia ze spotkania, a TUTAJ wykład o.Konrada.


10.12.2019 r.

Adwentowe spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie modlitwą uwielbienia w kaplicy. Następnie dzieliliśmy się swoimi rozważaniami kolejnego fragmentu Prologu Reguły Świętego Benedykta (werset 2328). Następnie s. Maksymiliana OSB przedstawiła różne sposoby pogłębionego czytania i analizowania tekstu Reguły i Pisma Świętego. Pod koniec spotkania Oblaci złożyli Basi koordynatorce Oblatów i M. Barbarze serdeczne życzenia z okazji ich imienin.


 

20191126 171112

 
26 listopada 2019 r. w naszym klasztorze, na spotkaniu dla Oblatów i wszystkich zainteresowanych duchowością benedyktyńską, O. Szymon Hiżycki OSB, Opat Benedyktynów w Tyńcu wygłosił konferencję na temat św. Benedykta i znaczenia świeckiej oblatury benedyktyńskiej. Wyjaśnił również znaczenie wszystkich symboli zawartych w medaliku św. Benedykta.

Wspólne spotkanie przy ciastku sprzyjało dzieleniu się własnym doświadczeniem oblatury z tymi, którzy przyszli po raz pierwszy.
Uczestnicy spotkania włączyli się również w Liturgię Godzin, modląc się razem z Siostrami.

 
TUTAJ kilka zdjęć ze spotkania.
 

22.10.19 r.

Na spotkaniu dzieliliśmy się swoimi rozważaniami fragmentu Prologu Reguły  Świętego Benedykta (werset 21-22) zachęcającego nas aby biec do Królestwa Bożego drogą dobrych uczynków. Podsumowując wypowiedzi wszystkich uczestników s. Maksymiliana OSB przedstawiła historię życia św. Franciszki Rzymianki patronki benedyktyńskich oblatów, która zrealizowała to zalecenie w sposób doskonały.

 

zdjecie

14.08.19

Wśród wakacyjnych gości, którzy odwiedzili naszą Wspólnotę było małżeństwo z Tych, przynależące do Wspólnoty Oblatów w Lubiniu. Było to również okazją do integracyjnego spotkania z jarosławskimi Oblatami, którzy w tym dniu zgromadzili się na comiesięcznym dniu formacyjnym. Spotkanie rozpoczęło się wspólnie odśpiewanymi Nieszporami. Bezpośrednio po nich miała miejsce agapa, podczas której złożyliśmy naszej nowej przełożonej m.Barbarze i solenizantce s.Maksymilianie życzenia. Zaśpiewaliśmy radosne Plurimos annos”, zaś Wnukowie Państwa Oblatów z Lubinia ubogacili wszystkich przepięknym koncertem.


10.07.19 r.

Podczas wakacyjnego spotkania zwiedzaliśmy wszystkie możliwe obiekty w Opactwie Benedyktyńskim wybudowanym w XVII wieku.  Zapoznanie się z tak trudną historią tego miejsca dało jednocześnie możliwość zobaczenia dobrych perspektyw rozwoju powstającego przedszkola w dawnej rezydencji kapelanów.


 21.05.19 r.

 

W ramach spotkania formacyjnego, w naszym klasztorze zebrało się ok. trzydziestu osób.  O. Włodzimierz Zatorski OSB nawiązując do wykładu ze stycznia pt.: Chrystus Bóg i człowiek” kontynuował temat pochylając się nad tajemnicą „Co to znaczy, że jesteśmy osobami?” Ponieważ jesteśmy stworzeni jako obraz Boga, to poznając Boga poznajemy siebie. Osoba realizuje się tylko w relacji z drugą osobą poprzez miłość. Stawanie się sobą odbywa się przez szczery bezinteresowny dar z siebie. Przez gest służby wzajemnej wchodzimy w życie Boga.

Po wykładzie wszyscy uczestnicy przy wspólnym stole dzielili się refleksjami dotyczącymi wykładu i życia. Każdy z uczestników miał możliwość wylosowania myśli do głębszego rozważenia. Najbardziej wytrwali uczestniczyli z Siostrami we Mszy Świętej w intencji powołań do naszego Klasztoru, Godzinie czytań i Komplecie.


4.04.2019 r.

Gościem kwietniowego spotkania była p. Anna z Poznania, która jest oblatką Opactwa Notre Dame w Trior we Francji. Wzajemne dzielenie się doświadczeniem życia duchowością benedyktyńską w świecie było zasadniczą treścią spotkania. Wspólna z Siostrami Godzina czytań połączona z Kompletą zakończyła to ubogacające doświadczenie.


12.03.2019

12.03.2019 r.

Spotkanie  rozpoczęło się wykładem ks. Mariana Rajchla pt. „Bóg jest nieskończoną miłością”
Uczestniczyli w nim nie tylko Oblaci, ale także Siostry i Apostolat św. Benedykta (ok. 35 osób). Po wspólnym spotkaniu integracyjnym przy stole większość uczestników modliła się z Siostrami Godziną Czytań połączoną z Kompletą.


Lectio divina

15-17.02.19 r.

W mocy Słowa Bożego – praktyka Lectio divina to temat pierwszych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu rekolekcji dla oblatów, połączonych ze złożeniem przyrzeczeń oblatów świeckich i wstąpieniem do nowicjatu, które poprowadził O. Szymon Hiżycki OSB Opat Klasztoru w Tyńcu. 

Rekolekcje rozpoczęły się spotkaniem zawiązującym wspólnotę i rozpoczynającym czas skupienia i pochylenia się nad Słowem Bożym w milczeniu.

Konferencje prowadzone przez Ojca Opata wprowadzały uczestników w zagadnienie Lectio divina i pomagały zastosować praktycznie wypracowaną przez wieki umiejętność spotykania się z naszym Dobrym Bogiem w Jego Słowie ukrytym na kartach Pisma Świętego.

Rekolektanci włączyli się również we wspólną modlitwę Sióstr – Liturgii Godzin.


W sobotę po wspólnych Nieszporach Matka Augustyna Kozłowska OSB przyjęła Panią Magdalenę do nowicjatu oblatów świeckich naszego Klasztoru.

W niedziele podczas uroczystej Eucharystii Ksiądz Zbigniew, Ksiądz Marek, Pan Jacek i  Pan Mirosław złożyli na ręce Ojca Opata Szymona Hiżyckiego OSB przyrzeczenia oblackie włączające ich do Wspólnoty naszego Klasztoru. Rekolekcje zakończyły się obiadem podczas, którego świętowaliśmy powiększenie się naszej Wspólnoty.

Rozeszliśmy się z mocnym postanowieniem otwierania tabernakulum Pisma Świętego i nieustannego zanurzania się w „oliwie” Słowa Bożego przemieniającego nas w naszej zwykłej codzienności. 


DSC05571

15.01.2019 r.

Spotkanie opłatkowe w naszym klasztorze rozpoczęło się wykładem o.Włodzimierza Zatorskiego OSB pt.: "Chrystus Bóg i człowiek", który był refleksją nad tajemnicą wcielenia i odkupienia.

Po wykładzie wszyscy uczestnicy, czyli siostry, oblaci i mieszkańcy klasztoru, podzielili się opłatkiem błogosławiąc się wzajemnie. Wspólne śpiewanie kolęd, radosne rozmowy, dały możliwość bliższego wzajemnego poznania się i umocnienia więzi. Każdy z uczestników miał możliwość wylosowania sobie świętego patrona będącego jego szczególnym przewodnikiem w Nowym Roku 2019.


 

11.12.2018 r.

Spotkanie oblatów rozpoczęło się modlitwą uwielbienia w kaplicy św. Benedykta. Następnie każdy z uczestników dzielił się owocami medytacji fragmentu Reguły (Prolog 14-20).

Siostra Maksymiliana Gdula OSB podsumowała tą część spotkania krótkim wykładem na temat: Narzędzia dobrych uczynków i ich wartość prowadząca do prawdziwego i wiecznego życia. Delegaci uczestniczący w III Zjeździe Oblatów w Tyńcu prezentując zdjęcia dzielili się zdobytą tam wiedzą i doświadczeniem.  Spotkanie zakończyło się wspólną z Siostrami Kompletą.


IMG 1285

25.11.2018 r.

Przed 60 laty s. Anna Margańska OSB składając pierwsze śluby zaśpiewała, prosząc Oblubieńca: "Przyjmij mnie Panie według słowa Twego, a będę żyła".WUroczystość Chrystusa Króla Wszechświata podczas Eucharystii  Jubilatka dziękowała Bogu za wszystkie łaski otrzymane w całym życiu zakonnym. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bolesław Margański. Po zakończeniu Eucharystii i złożeniu życzeń Jubilatce, goście udali się na świąteczny obiad do "opactwa". Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar powołania, s. Anny, a szczególnie za jej  benedyktyńską modlitwę i pracę, która przyczyniła się do powstania klasztoru w Jarosławiu.


16-18.11.2018 r.

IV Zjeździe  Oblatów  w Opactwie św. św. Piotra i Pawła w Tyńcu nt. „Jak wielbić Boga w codzienności”  uczestniczyła pięcioosobowa delegacja z naszej Jarosławskiej Wspólnoty. Celem tego Zjazdu była wymiana myśli i doświadczeń osób świeckich żyjących według Reguły św. Benedykta. Wspólne refleksje wzmocniły naszą tożsamość, by skutecznie odpowiadać na problemy stające przed nami na co dzień. Spotkanie to pozwoliło także wzmocnić się wzajemnym świadectwem wiary.


13.11.2018 r.

S. Maksymiliana Gdula OSB przedstawiła wykład „O pokorze w Regule Św. Benedyka” Wyjaśniała, że słowo pokora oznacza pogodzenie się z naszą ziemską istotą i wiąże się z odwagą przyznania do prawdy o sobie. Droga pokory prowadząca   poprzez zagłębianie się w naszą ziemskość i człowieczeństwo wiedzie nas aż do Boga, a paradoks benedyktyńskiej duchowości polega na wznoszeniu się poprzez uniżanie się. Wspólna dyskusja podsumowała zaprezentowany temat. Spotkanie zakończyło się Modlitwą Liturgiczną – Kompletą.


16.10.2018 r.

"..biegnijcie, dopóki macie Światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły.” – to temat przewodni, zaczerpnięty z Prologu Reguły Św. Benedykta, którym dzielili się oblaci podczas październikowego spotkania. Bardzo ważnym zadaniem tego dnia było także przygotowanie materiałów potrzebnych do prezentacji naszej Wspólnoty na IV Zjeździe Oblatów w Tyńcu.


IMG 0936

30.09.2018 r.

25 lat temu s. Karolina Porębna OSB przez złożenie profesji monastycznej oddała się Bogu na służbę w życiu zakonnym. podczas Eucharystii w kaplicy klasztornej Jubilatka wobec Kościoła odnowiła swoje śluby na ręce M. Augustyny Kozłowskiej. Mszy Świętej przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił Ks. Dziekan Jan Jagustyn. Dziękując Panu Bogu za dar powołania s. Karoliny, prosimy, by nieustannie wspierał Ją swoją łaską.


11.09.2018 r. odbył się wykład O. Włodzimierza Zatorskiego OSB pt. "Wdzięczność". O.Włodzimierz podczas wypowiedzi odwoływał się do napisanej przez siebie książki „Zawsze się radujcie”. Przekonywał, że życie wiarą polega na zdolności przyjęcia łaski od Boga i współpracy z nią, czyli przyjęcia jej jako żywego daru i właściwe odpowiadanie na ten dar. Jeżeli rzeczywiście rozumiemy, że to, co otrzymujemy jest darem darmo danym, budzi się w nas wdzięczność, ale jednocześnie ponieważ darmo otrzymaliśmy, sami powinniśmy darmo dawać innym. Wykład zakończył się wspólnym dzieleniem i dyskusją podsumowującą.


 

5.06.2018 r.

Po raz trzeci mieliśmy okazję wysłuchać wykładu O. Włodzimierza Zatorskiego OSB pod tytułem "Osiem duchów zła" (wg Ewagriusza z Pontu). O.Włodzimierz uczył nas jak w praktyce radzić sobie z pokusami pożądliwości i popędliwości, a także z natarczywymi myślami nakłaniającymi nas do schodzenia z drogi zbawienia Mówił o naszej słabości woli oraz o tym, że do zwycięstwa konieczna jest świadomość toczącej się w naszym życiu nieustannej walki z myślami. Fundamentem tej walki jest wysiłek budowania więzi miłości z Bogiem i z ludźmi.


DSC05157

22.05.2018 r.

Obejmujemy codzienną modlitwą Danutę Milewską, Ewę i Janusza Nowackich, którzy w tym dniu rozpoczęli roczny nowicjat oblacki i tym samym formację benedyktyńską przy naszym klasztorze. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Nieszporów w kaplicy. Następnie M. Augustyna Kozłowska OSB po odczytaniu fragmentu Reguły św. Benedykta w kilku zdaniach przedstawiła sens i znaczenie życia benedyktyńskiego w świecie oraz wartość modlitwy liturgicznej.

Każdy kandydat uroczyście złożył na ręce Matki Przełożonej swoją pisemną prośbę o przyjęcie do oblatury i na znak przyjęcia otrzymał medalik św. Benedykta.
Spotkanie zakończyło się agapą, podczas której delektowaliśmy się jeszcze ciepłą szarlotką i uczestniczyliśmy w rekreacji zorganizowanej przez Danutę.


 DSC05070

24.04.2018 r.

W naszym klasztorze odbył się drugi wykład O. Włodzimierza Zatorskiego OSB na temat "Osiem duchów zła". O.Włodzimierz przekonywał nas, że ziemskie życie i jego sprawy nie są w stanie zaspokoić serca człowieka. Środkiem do zdobycia wolności jest asceza. Zwyciężanie pokus zbliża nas do Boga. Nasze życie staje się wtedy bardziej dojrzałe i harmonijne. Wykład zakończył się wspólnym dzieleniem przy herbacie i ciastku.


20.03.18 r.

Spotkanie oblatów skupiało się na analizie kolejnego fragmentu Prologu  Reguły św. Benedykta. Każdy z uczestników dzielił się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem dotyczącym modlitwy przed pracą,w której prosił o błogosławieństwo, powierzając efekty pracy Opatrzności Bożej. S. Maksymiliana przedstawiła trzy postawy człowieka (niewolnika, najemnika i dziecka) kształtujące naszą relację z Panem Bogiem, a odzwierciedlające się w naszych relacjach z ludźmi, wykonywanych zadaniach i całokształtem życia chrześcijańskiego.


16.03.18 r.

Po raz pierwszy w historii naszego klasztoru Mirosław Majewski, odbywający nowicjat oblacki uczestniczył, w zaproponowanym przez siostry wszystkim zainteresowanym duchowością monastyczną w „Dniu Benedyktyńskim” Jest to dzień przeżywany indywidualnie i obejmuje uczestnictwo we wszystkich modlitwach sióstr, pracy i rekreacji.


DSC05036

20.02.2018 r.

W tym dniu odbył się wykład O. Włodzimierza Zatorskiego OSB otwierający nowy cyklspotkańpt.:„Osiem duchów zła”. O.Włodzimierz nawiązał w swoim wykładzie do koncepcji Ewagriusza z Pontu, mnicha żyjącego w Egipcie w IV wieku, który wyróżnił osiem głównych złych myśli atakujących duszę człowieka, odciągając ją od działania zgodnego z jej naturą. Są one nazywane wprost duchami zła ze względu na ścisłe powiązanie z ich źródłem. Gdy przyjmuję złą myśl jako swoją, zaczyna się grzech. Walka duchowa polega na rozpoznawaniu myśli, odrzucaniu złych i wybieraniu dobrych. Wykład zakończył się bardzo ożywioną dyskusją na temat praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i radzenia sobie ze złymi myślami. Było to też zachętą do podjęcia wytężonej pracy nad sobą w czasie Wielkiego Postu, który właśnie się rozpoczął.


img001

12.12.2017 r.

W naszym klasztorze odbył się wykład O. Włodzimierza Zatorskiego OSB pt. „Słowo wcielone” Ojciec zaproponował ten temat, jako adwentowe przygotowanie na przyjście Bożego Syna w betlejemskiej stajence. Jezus Chrystus jest Słowem Bożym, które do nas przychodzi. Jest Słowem-miłością, która przyzywa miłość jako odpowiedź. Chrześcijaństwo jest religią Słowa. Bez właściwej relacji ze Słowem nie można rozwijać się duchowo, owocnie przeżywać sakramentów, właściwie rozumieć Pismo Święte.


21.11.2017 r.

„Słuchaj synu” to pierwsze słowa rozpoczynające Regułę  Św. Benedykta, które stały się tematem spotkania oblatów. Każdy z uczestników dzielił się swoimi przemyśleniami i rozumieniem, tak ujętego w Regule, posłuszeństwa wynikającego ze słuchania sercem.


17.10.2017 r.

Spotkanie w gronie oblatów i kandydatów dotyczyło trudności w samodzielnym odmawianiu Liturgii Godzin, omówieniu zagadnień dotyczących Modlitwy w ciągu dnia, Komplety i Godziny czytań. Ważnym też tematem tego spotkania było dzielenie się świadectwem życia benedyktyńskiego w świecie - w środowisku pracy, rodzinie, wśród znajomych.


DSC01991

26.09.2017 r.

Trzech kandydatów: ks. Marek Łączkowski, Mirosław Majewski i Jacek Zima podjęło formację benedyktyńską dla oblatów przy naszym Klasztorze.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnymi Nieszporami w kaplicy. Następnie odbył się obrzęd przyjęcia trzech  aspirantów do oblatury na okres próby, będący jednocześnie okresem nowicjatu.

Po Liturgii Słowa Matka Augustyna Kozłowska OSB w kilku zdaniach nakreśliła drogę świeckich oblatów benedyktyńskich. Mówiła o nieustannym pogłębianiu więzi z Panem Bogiem, wsłuchiwaniu się w Słowo Boże, o duchowości benedyktyńskiej, a także o promieniowaniu tą duchowością poza klasztor.

Każdy kandydat uroczyście złożył na ręce Matki Przełożonej swoją pisemną prośbę o przyjęcie do oblatury i na znak przyjęcia otrzymał medalik św. Benedykta. Następnie o. Włodzimierz Zatorski wygłosił konferencję, w której podsumował poprzednie swoje wykłady dotyczące duchowości benedyktyńskiej. Radosna agapa wieńcząca to wydarzenie zgromadziła wszystkich uczestników spotkania.


12c

16.07.2017 r.

S. Maksymiliana Gdula, złożyła profesję wieczystą, ślubując Bogu na zawsze: stałość, nawrócenie obyczajów i posłuszeństwo według Reguły św. Benedykta i Konstytucji Mniszek Benedyktynek w Polsce. Swoje śluby s. Maksymiliana złożyła na ręce Matki Augustyny Kozłowskiej.

Uroczystość odbyła się w kościele pw. Świętych Biskupów Mikołaja i Stanisława podczas sumy. Eucharystii przewodniczył ks. Zbigniew Rzeszótko, a homilię wygłosił ks. prał. Marian Rajchel. Była to pierwsza profesja wieczysta w Jarosławiu po ponad 200 latach.. Księża, siostry, oblaci, rodzina i przyjaciele s. Maksymiliany zostali zaproszeni na uroczysty, świąteczny obiad.


DSC04441

6.06.2017 r.

W naszym klasztorze odbył się kolejny dziesiąty wykład O. Włodzimierza Zatorskiego OSB z cyklu "Dziesięciokrąg", pt.: "Żyć nadzieją Królestwa Bożego". O.Włodzimierz przekonywał nas, że zostaliśmy stworzeni po to, aby się narodzić do życia w Bogu. Nasze życie na ziemi jest jedynie pielgrzymowaniem. Dlatego "póki jest czas, póki w tym ciele jesteśmy, śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność" (Reguła św. Benedykta, Prolog). Jesteśmy ludźmi nadziei, patrzącymi na obecne życie z perspektywy Bożej obietnicy. Nasza prawdziwa Ojczyzna jest w Niebie. Wykład zakończył się wspólną dyskusją na temat częstego unikania w różnych środowiskach np. pracy, wśród przyjaciół, rodziny, tematu śmierci i tworzenia z niego swoistego tabu. Podczas spotkania dzieliliśmy się doświadczeniami pięknych momentów przechodzenia do wieczności członków rodzin i znajomych. Rozważaliśmy również jak przygotowywać dzieci i pomagać im uczestniczyć w pogrzebach w rodzinie.


15.05.2017 r. odbył się dziewiąty wykład, O. Włodzimierza Zatorskiego OSB z cyklu „Dziesięciokrąg", pt.: „Żyć miłością, czyli gorliwość w życiu żarliwej miłości".

Na wykładzie dowiedzieliśmy się, że doświadczenie Bożej miłości otwiera serce na współczucie i miłość braterską. Drugi człowiek staje się naszą drogą do spotkania z Chrystusem. To przez miłość do niego okazujemy miłość samemu Chrystusowi. Dlatego gorliwość w życiu żarliwej miłości wzajemnej powinna być naszym zasadniczym dążeniem w relacji z innymi. Bez postępu na tej drodze nie potrafimy prawdziwie poznać Boga i Jego miłości.

Wykład zakończył się wspólną dyskusją o tym, jak ważne jest dziękowanie w życiu za wszystko, co nas spotyka i uwielbianie Boga. Jest to Boża alternatywa na narzekanie i pretensje, tak popularne w Polsce.


 

DSC04339

3.05.2017 r.

Pierwsze przyrzeczenia oblackie w historii Jarosławskiego Klasztoru Benedyktynek.

W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski cztery nowicjuszki złożyły przyrzeczenia oblackie i w ten sposób weszły na duchową drogę św. Benedykta. Wydarzenie to dało początek tworzącej się grupie świeckich oblatów przy Klasztorze Benedyktynek w Jarosławiu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył Ksiądz Prałat Marian Rajchel. Podczas Eucharystii odbył się obrzęd przyjęcia do oblatury Barbary Wrzos, Elżbiety Rząsy, Agnieszki Mroczki i Urszuli Głowackiej. Każda z nowicjuszek odczytywała swoją kartę przyrzeczenia i oddawała ją kapłanowi, a ten kładł je na ołtarzu. Na znak przyjęcia do oblatury, oblatki otrzymały Regułę św. Benedykta.
W tej doniosłej chwili uczestniczyła także Wspólnota Sióstr Benedyktynek, zaproszeni goście i liczny krąg Apostolatu św. Benedykta. To historyczne wydarzenie, zakończyło się życzeniami i radosną agapą.


25.04.2017 r.

Spotkanie w gronie nowicjuszek oblatek koncentrowało się na bezpośrednim przygotowaniu do złożenia przyrzeczeń oblackich, dzieleniu się przeżyciami z tym związanymi i mówieniu sposobu przygotowania się do tego wydarzenia.


23.03.2017 r.

W naszym klasztorze odbył się kolejny, ósmy wykład  O.Włodzimierza Zatorskiego OSB  z cyklu "Dziesięciokrąg", pt.: „W szkole pokory". O.Włodzimierz przedstawiał, że Boga możemy spotkać jedynie w pełnej prawdzie. Tajemnica naszego grzechu, czyli oddalenia się od Boga, ma swoje źródło w kłamstwie wyrosłym z pychy. Dlatego nauka pokory, postawy otwarcia na prawdę życia, jest naszym najważniejszym wewnętrznym wysiłkiem. Pokora i skrucha serca są najbardziej autentycznymi postawami wobec Boga, którego spotykamy.

Wykład zakończył się wspólną dyskusją na temat dewaluacji słowa pokora w dzisiejszym świecie i konieczności przywracania mu właściwego, zakorzenionego w Piśmie Świętym znaczenia.


 

IMG 9060

12.02.2017 r.

Dzień ten stał się dla Wspólnoty Jarosławskiej radosnym dniem uwielbienia Boga i dziękczynienia za dar życia zakonnego i 30 lat profesji monastycznej S. Barbary Dendor OSB.

Ta piękna uroczystość zgromadziła w zakonnej kaplicy p.w. św. Benedykta - kapłanów, siostry zakonne, oblaatki i bliskich klasztorowi przyjaciół.

Mszy św. przewodniczył o. Józef Zborzil OP - który wygłosił  okolicznościową homilię. Po homilii s. Barbara odnowiła śluby zakonne: stałość, życie monastyczne i posłuszeństwo według Reguły Świętego Ojca Benedykta.

Po Mszy św. i życzeniach odbyło się radosne spotkanie przy stole.


17.01.2017 r.

W naszym klasztorze odbył się otwarty, siódmy już wykład O.Włodzimierza Zatorskiego OSB – benedyktyna z Tyńca z cyklu "Dziesięciokrąg", pt.: „Modlitwa – spotkać się z Bogiem w sercu". O.Włodzimierz wyjaśniał, że Bóg nie może być traktowany jako instytucja, nie jest jedynie Sędzią naszych zachowań i działań, ale najgłębszą tajemnicą naszego życia."W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy". Spotkać Go możemy jedynie w sercu. Dlatego codziennie szukajmy czasu na modlitwę, jako odpowiedź na Jego nieustanną obecność w naszym życiu. Nieustannemu wysiłkowi modlitwy niech odpowiada szukanie pokoju wewnętrznego obecnego także w pracy i w relacjach z innymi.

Wykład o. Włodzimierza Zatorskiego zakończył się wspólnym radosnym spotkaniem opłatkowym


 

13.12.2016 r.

Spotkanie z nowicjatem oblackim koncentrowało się na omówieniu Statutu Oblatów Świeckich Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu - zadań, przywilejów i obowiązków. We wspólnej dyskusji wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości wynikające z indywidualnej lektury Statutu. Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem Komplety.


DSC04184

22.11.2016 r.

Siostry wraz ze wspólnotą Apostolatu św. Benedykta i nowicjuszkami oblatkami, uczestniczyły w otwartym wykładzie O.Włodzimierza Zatorskiego OSB - pt.: „Liturgia szkołą życia ". O.Włodzimierz przekonywał, że Liturgia jest naszym udziałem w Opus Dei – Bożym dziele odwiecznie dokonującym się w niebie. Sprawowana na ziemi Liturgia jest dla nas szkołą właściwego stawania przed Bogiem. Jest to najważniejsze z podejmowanych przez nas dzieł. Dzieło najważniejsze, ale nie jedyne. Wykład zakończył się wspólną dyskusją przy herbacie i ciastku.


27.09.2016 r.

Siostry z Jarosławia i Przemyśla wraz ze wspólnotą Apostolatu św. Benedykta uczestniczyły w wykładzie O. Włodzimierza Zatorskiego OSB pt.: „Otworzyć się na Słowo Boże" z cyklu "Dziesięciokrąg".
O.Włodzimierz mówił, że Bóg kieruje do nas słowa na wiele sposobów, ale szczególnie przemawia do nas przez Słowo Boże i zawartą w nim historię różnych osób. To Słowo jest dla nas nie tylko źródłem poznania ludzi, ale także szkołą odczytywania sensu własnego życia. Dlatego tak ważne jest codzienne czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Wykład zakończył się wspólną dyskusją przy herbacie i ciastku.


18.10.16 r.

Spotkanie odbyło się w małym gronie nowicjuszek oblatek i skoncentrowało się na dzieleniu owocami Lectio divina i świadectwem życia. Była także możliwość wyjaśnienia trudności związanych z indywidualnym odmawianiem Liturgii Godzin. Spotkanie zakończyło się wspólną Kompletą.


 

1134

16-17.06.2016 r.

Z dziękczynieniem w sercu Siostry Benedyktynki z Jarosławia i Przemyśla wraz z Ks. Rektorem Markiem Pieńkowskim i grupą świeckich pielgrzymów wśród, których znajdowały się także nasze nowicjuszki oblatki, wyjechali na dwudniową "Pielgrzymkę wdzięczności" z okazji 25-lecia odnowienia Fundacji Benedyktynek w Jarosławiu.

 Na począku pielgrzymi odwiedzili  Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, gdzie mieli okazję pomodlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej i zapoznać się z historią klasztoru. Szczególną radością była Msza św. w Łagiewnikach, która odbyła się o godzinie 12.00

Siostry z Przemyśla i Jarosławia otrzymały dla swoich Wspólnot niezwykły dar – Relikwie św. Siostry Faustyny. Po zwiedzeniu Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie grupa udała się na Jasną Górę.O 21.00 rozpoczął się Apel Jasnogórski u stóp Czarnej Madonny. Rozważanie apelowe prowadził ks. Marek Pieńkowski, Rektor dawnego kościoła benedyktyńskiego. Dziękował za 25-lecie powrotu benedyktynek do Opactwa, które po 209 latach spustoszeń i dewastacji wróciło do rąk Kościoła. Następnego dnia po porannej Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu  uczestnicy pielgrzymki zwiedzili Jasną Górę wraz z przewodnikiem. Ostatnim punktem programu, już w drodze powrotnej, było Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Po zapoznaniu się z bogatą historią najstarszego benedyktyńskiego klasztoru w Polsce pielgrzymi uczestniczyli w benedyktyńskich Nieszporach. Z radosnymi sercami i z pieśnią na ustach wszyscy szczęśliwi wrócili do Jarosławia.


17.05.2016 r.

Wspólnota Apostolatu św. Benedykta i kandydaci na oblatów naszego klasztoru uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z  o. Włodzimierzem Zatorskim OSB, słuchając wykładu pt. „Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony" z cyklu „Dziesięciokrąg". O.Włodzimierz, opierając się na Regule św. Benedykta przekonywał: „Naszą historią zbawienia jest nasze życie w jego całości, a nie jakieś poszczególne, wybrane działania. Najważniejszą sprawą jest takie przeżywanie życia, aby we wszystkim odnajdować Boga i oddawać Mu należną cześć."

Po wykładzie był czas na dyskusję – jak w codziennym życiu łączyć obowiązki z modlitwą, aby było ono uwielbieniem Boga. Rozmowy były kontynuowane podczas skromnej agapy, kończącej spotkanie.


 

DSC05517 2

27.04.2016 r.

Jubileusz 25-lecia odnowienia Fundacji Benedyktynek Jarosławskich

W tym roku upływa ćwierć wieku od powrotu mniszek benedyktynek do Jarosławia (1991 r.). Jest to doskonała okazja, by przypomnieć także pierwotną fundację klasztoru (1611 r.), jego dzieje, jego kasatę dokonaną przez rząd austriacki (1782 r.) – ale szczególnie postać Służebnicy Bożej, Matki Magdaleny Mortęskiej, ksieni benedyktynek w Chełmnie, która przysłała pierwsze mniszki tak do Jarosławia, jak i na wiele innych nowych fundacji.

Dzisiejsze benedyktynki, w porozumieniu z komisją historyczną wyznaczoną przez ks. Biskupa toruńskiego do zbadania  życia i cnót Służebnicy Bożej, przygotowały sympozjum naukowe, które odbyło się dnia 27 kwietnia 2016 r. w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, działającym w gmachu Opactwa. 

Sympozjum zaczęło się od Eucharystii, której przewodniczył J.E. ks. abp Józef Michalik. Następnie dziesięcioro prelegentów objęło swymi wypowiedziami całą tę szeroką tematykę, którą był czas jedynie zasygnalizować. Na koniec wszyscy obecni zostali zaproszeni na obiad, po którym dla chętnych przewidziano zwiedzanie miasta. 


 

 DSC00017

8.03.2016 r. grupa, pragnąca należeć do wspólnoty oblatów przy naszym klasztorze,  Apostolat św. Benedykta, uczestniczyla w kolejnym spotkaniu z o.Włodzimierzem Zatorskim OSB, słuchając wykładu pt. „Kroczyć za mistrzem" z cyklu „Dziesięciokrąg".

Ojciec Włodzimierz wzywał: "Nasze życie jest drogą do zbawienia, na której potrzebujemy Przewodnika i Nauczyciela. Bez Niego o własnych siłach nie jesteśmy w stanie dotrzeć do Boga. Tym przewodnikiem jest Jezus Chrystus, żywy i obecny dzisiaj przez Ducha Świętego. Przemawia On do nas na różne sposoby, szczególnie przez ludzi: przełożonych, przyjaciół, rodzinę, czasem przez ludzi przypadkowych, a nawet przez wrogów. W sumieniu musimy się uczyć prawdziwego posłuszeństwa Chrystusowi na drogach, jakimi do Boga kroczymy."

Po wykładzie, rozmowy przy herbatce pozwoliły w dalszym ciągu przeżywać i dzielić się refleksjami, jakie się zrodziły pod wpływem wykładu.


17.02.2016 r.

Spotkanie odbyło się w mniejszym gronie nowicjuszek oblatek i zainteresowanych oblaturą benedyktyńską. Dotyczyło Liturgii Godzin – Jutrzni i Nieszporów. Ważnym elementem tego spotkania były też świadectwa uczestników dotyczące rozpoczętego życia duchowością benedyktyńską i reakcji otoczenia.


 

DSC03915

12.01.2016 r. powiększyła się o kolejne trzy osoby grupa, pragnąca należeć  do wspólnoty oblatów przy naszym klasztorze.

 Uroczystość rozpoczęła się wykładem o. Włodzimierza Zatorskiego pt. „Zdecydować się na Prawdę”. Był to drugi wykład z cyklu „ Dziesięciokrąg” wprowadzający w duchowość benedyktyńską.

Następnie w kaplicy odbył się obrzęd przyjęcia do oblatury  na okres próby ElżbietyRząsy, Agnieszki Mroczki i Urszuli Głowackiej. Ceremonia rozpoczęła się hymnem do Ducha Świętego. Następnie kandydatki złożyły oficjalną prośbę. Po Liturgii Słowa s. Przeorysza Barbara Dendor OSB przedstawiła zebranym znaczenie powołania do oblatury świeckich, którzy w zwyczajnych warunkach życia codziennego, chcą głębiej przeżyć swoją więź z Panem Bogiem, obierając sobie jako drogowskaz Regułę św. Benedykta.

Każda kandydatka uroczyście złożyła na ręce Siostry Przeoryszy pisemną prośbę o przyjęcie do oblatury i na znak przyjęcia otrzymała medalik św. Benedykta. Wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa udzielił o. Włodzimierz Zatorski OSB.

Wspólne dzielenie się opłatkiem połączyło uczestniczące w spotkaniu grupy: sióstr, byłych mieszkanek klasztoru, świeckich oblatek benedyktyńskich i Apostolatu św. Benedykta. Radosna agapa przy wspólnym kolędowaniu integrowała wszystkich uczestników spotkania.


 BarbaraRozpoczęcie Nowicjatu Oblackiego

8.12.2015 W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Patronki Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce oraz w dniu otwarcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, p. Barbara Wrzos złożyła oficjalną prośbę o przyjęcie na okres próby do wspólnoty oblatów przy naszym klasztorze i rozpoczęła nowicjat.

W historii Jarosławskiego Klasztoru Benedyktynek wejście Barbary na duchową drogę św. Benedykta, dało początek powstającej grupie świeckich oblatów. Siostry i liczny krąg Apostolatu św. Benedykta uczestniczyli w tej doniosłej i radosnej chwili. Uroczystość rozpoczęła się wspólnie odśpiewanymi Nieszporami. Obrzęd ceremonii poprzedził Hymn do Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa Siostra Barbara Dendor OSB - Przeorysza Klasztoru, w swojej konferencji wyjaśniła sens, cel i znaczenie powołania do oblatury benedyktyńskiej, a następnie przyjęła deklarację kandydatki. Na znak przyjęcia do nowicjatu Barbara otrzymała medalik św. Benedykta. To historyczne wydarzenie, zakończyło się życzeniami i radosną agapą, gdzie mogłyśmy się delektować wspaniałym „Basinym" sernikiem.


 

16.11.2015 We wspomnienie św. Gertrudy z Helfty Przeorysza s. Barbara Dendor OSB zatwierdziła „Statuty Oblatów Świeckich Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu”. Powstały  one w oparciu o „Statuty Oblatów Świeckich Opactwa Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu”

W statutach Klasztor Sióstr Benedyktynek zadeklarował się otaczać stałą modlitwą wszystkich włączonych we wspólnotę monastyczną w ramach oblatury świeckich, którzy pozostając w swoim środowisku, decydują się żyć charyzmatem św. Benedykta.


 

wlodzimierz zatorski konferencje duchowe 800x400

3.11.2015 W naszym klasztorze odbyło się spotkanie o. Włodzimierza Zatorskiego OSB - benedyktyna z Tyńca z osobami zainteresowanymi duchowością benedyktyńską. Tematem przewodnim, była książka samego prelegenta "Dziesięciokrąg" czyli - dziesięć kręgów benedyktyńskiej duchowości.

Obecne zagadnienie: "Pragnąć życia – pragnąć Boga" - podjęte przez o. Włodzimierza cieszyło się dużym zainteresowaniem, czego wyrazem były liczne pytania i dzielenie się swoimi refleksjami. Po obfitym pokarmie duchowym, uczestnicy spotkali się na wspólnej agapie przy herbatce i ciastku. Była też możliwość wypożyczenia odpowiedniej lektury wprowadzającej w duchowość benedyktyńską.


 

IMG 4659

 22.10.2015 W naszym klasztorze. ramach Apostolatu Świętego Benedykta, we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, odbyło się uroczyste spotkanie, rozpoczynające nowy rok formacji benedyktyńskiej dla świeckich Wzięły w nim udział osoby zainteresowane duchowością benedyktyńską, mieszkające u nas studentki oraz siostry.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, którą odprawił ks. Prałat Marian Rajchel. Przywołując w homilii słowa psalmu, zachęcał do zaufania Panu Bogu, który wie, co dla każdego z nas jest najlepsze. Nie tylko teraz, ale w perspektywie wieczności. Zachęcił, aby cieszyć się każdym dniem, bo każdy z nich przybliża nas do Nieba. Wzywał, aby wypełniać nasze jedyne w swoim rodzaju powołanie, służąc Bogu i ludziom w miejscach, do których nas pośle.

Na zakończenie Eucharystii każdy z uczestników mógł osobiście uczcić relikwie   św. Jana Pawła II, prosząc o wstawiennictwo w polecanych intencjach.
Spotkanie zakończyło się wspólną agapą, podczas której ks. prałat Marian Rajchel odpowiadał na pytania i wyjaśniał różne dylematy życia duchowego.


14.07.2015 Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniem głównych zagadnień omawianych na poprzednim spotkaniu. Następnie każdy uczestnik dzielił się owocami praktykowanej od miesiąca benedyktyńskiego lectio divina.


16.06.2015„Lectio divina –Boże czytanie” S.Maksymiliana OSB zaprezentowała różne modele lectio divina na tle benedyktyńskiego Bożego czytania. Omawiany temat miał

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”
(„Ut in omnibus glorificetur Deus” (UIOGD) – RB 57, 9; 1 P 4, 11)

Z reguły św. Benedykta


Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

 
PLAN DNIA
Dni powszedni
5:15
Budzenie
5:40
JUTRZNIA
 
Medytacja
6:50
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
8:30
Praca
12:45
Obiad
13:30
Modlitwa w ciągu dnia (południowa)
 
Litania do św. Józefa
 
Osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13:45 - 14:50
Czas pracy
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:00 - 16:50
Poniedziałek - próba śpiewu
Wtorek - dzielenie się Słowem Bożym
Środa - Rewizja życia
17:00 - 17:30
Adoracja
18:15
Kolacja
19:00
Nieszpory
19:35
Rekreacja
20:20
Kompleta
22:00
Sen
Niedziela i uroczystości
5:35
Budzenie
6:00
JUTRZNIA
 
Medytacja
7:30
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
9:00
Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
12:30
Obiad
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:30 - 17:30
Adoracja
18:10
Kolacja z rekreacją
19:10
Nieszpory i kompleta
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
183 0.074225902557373