Kronika

KURS LITURGICZNY 01-02.03.2024 r.

W klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu odbył się kurs liturgiczny dla Sióstr i Oblatów. Ksiądz prof. Waldemar Pałęcki MSF podczas 8 wykładów przedstawił następujące zagadnienia: czym jest liturgia, postawy, gesty, czynności w liturgii, Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, sakrament pokuty i pojednania zanurzeniem w Misterium Paschalnym Chrystusa, Liturgia godzin w Misterium Chrystusa i wspólnoty, rok liturgiczny celebracją Misterium Paschalnego, sakramentalia w życiu konsekrowanym.

 


SPOTKANIE OBLATÓW

W dniu 29.01.2024 r. podczas spotkania naszych Oblatów o. Konrad Małys OSB z Tyńca wygłosił konferencję nt. budowania relacji we wspólnocie wg. Reguły św. Ojca Benedykta.

 

Przedstawiając to zagadnienie o. Konrad odwoływał się do fragmentu Pisma  Świętego mówiącego o wskrzeszeniu Łazarza, przyjaciela Pana Jezusa i interakcjach między poszczególnymi osobami uczestniczącymi w tym wydarzeniu.

Na zakończenie podczas wspólnej agapy dzieliliśmy się przeżyciami minionego czasu.

 


SYLWESTER 2023/2024

Nowy Rok 2024 Oblaci z Siostrami i kilkoma innymi osobami zaprzyjaźnionymi z Klasztorem witali wspólnie. Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynno-wynagradzające za kończący się rok 2023 były przygotowaniem do Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Damiana Nogę o północy.

Po Mszy Świętej  wszyscy złożyli sobie noworoczne życzenia kończąc to spotkanie radosną agapą.

 


V Ogólnopolski Zjazd Oblatów

V Ogólnopolski Zjazd Oblatów, który odbył się w Tyńcu 10-12 listopada 2023 r., miał liczne grono przedstawicieli oblatów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Polskie zgromadzenia benedyktyńskie były reprezentowane przez oblatów z Przemyśla, Warszawy, Lubinia, Biskupowa, Żarnowca i Jarosławia. Z kolei zagraniczni oblaci przybyli z Niemiec (z Kolonii i Akwizgranu), Litwy (Balingrades), Słowacji (Sampor) i Czech (Praga). Prezentacje wszystkich grup odbyły się drugiego dnia zjazdu, w formie informacji ustnych i fotograficznych.

Podczas trzydniowych spotkań zostało złożone sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Oblatów w Rzymie oraz wysłuchaliśmy koncertu Chóru Kameralnego Sancta Trinitas, zwiedziliśmy Opactwo Tynieckie, udaliśmy się na wycieczkę do Krakowa na zwiedzanie Wawelu.

Podstawowym celem zjazdu był udział w modlitwach mnichów w przepięknym (choć obecnie podlegającym renowacji) kościele benedyktyńskim oraz uczestnictwo w sprawowanych codziennie Mszach Świętych i adoracjach Najświętszego Sakramentu.

Tematyka zjazdu dotyczyła:

  1. „Eucharystii w Kościele syryjskim” – wykład o. dr Maksymiliana Nawary OSB,
  2. „Eucharystii w życiu Oblata” – wykład dr Pawła Milcarka,
  3. „Historii Oblatów tynieckich” – wykład prof. Piotra Franaszka,
  4. „Biblijne korzenie Eucharystii” – wykład dr Elżbiety Wiater,
  5. „Muzyki w liturgii” – wykład o. Karola Cetwińskiego OSB,
  6. „Współczesnej teologii Eucharystii” – wykład ks. Prof. Roberta Woźniaka,
  7. „Eucharystii wg św. Tomasza z Akwinu” – wykład br. Bedy Kisiela OSB,
  8. „Motywów eucharystycznych w Regule św. Benedykta” – wykład o. dr Szymona Hiżyckiego OSB.

Najwięcej emocji wywołał panel dyskusyjny ostatniego niedzielnego dnia, którego celem było zarówno podsumowanie całego zjazdu, jak również odpowiedź na fundamentalne pytanie: Jaki byłbym, gdybym nie był katolikiem i oblatem?

Oblatkami z Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, które uczestniczyły w niniejszym zjeździe były: Barbara Wrzos, Elżbieta Rząsa i Agnieszka Mroczka.

TUTAJ ZDJĘCIA ZE ZJAZDU 


 

Rekolekcje dla Oblatów „Człowiek oczami św. Benedykta a wychowanie”

W dniach 27-29.10.2023 r. odbyły się w naszym Klasztorze rekolekcje dla Oblatów  i wszystkich  zainteresowanych duchowością monastyczną.

Tematem tych rekolekcji wygłoszonych przez o.Konrada Małysa OSB z Tyńca, był Człowiek oczami św. Benedykta a wychowanie”. Ojciec wskazywał jak ważne jest rozpoczęcie procesu wychowania od samych siebie w „Szkole służby pańskiej”. 

    

Systematycznie nasza Rodzina Benedyktyńska powiększa się. W sobotę zostało przyjętych do nowicjatu pięć nowych osób: Agnieszka, Ewa, Larysa, Małgorzata i Jerzy. Życzymy im błogosławieństwa Bożego w zgłębianiu duchowości benedyktyńskiej i łaski uwielbiania Boga w każdej sytuacji życia codziennego.

TUTAJ ZDJĘCIA Z REKOLEKCJI.


 

 Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Benedykta do naszej zakonnej kaplicy

11 lipca 2023 r. w uroczystość naszego Patrona i Założyciela obchodziłyśmy w jarosławskiej Wspólnocie Benedyktynek, doniosłą i radosną uroczystość - instalację relikwii św. Benedykta z Nursji Opata do naszej kaplicy.

Drogocenne Relikwie I stopnia– ex ossibus – z kości świętego, otrzymałyśmy z Watykańskiej Depozytorni Relikwii znajdującej się przy klasztorze sióstr Augustianek.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczne o. Bernardowi Alterowi Opatowi benedyktynowi z Jerozolimy, za ten bezcenny dar, który przekazał dla naszej Wspólnoty.
Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Chudzio w gronie zaprzyjaźnionych kapłanów, oblatów i zaproszonych gości.
Uroczystości rozpoczęły się procesyjnym wniesieniem przez dostojnego Pasterza relikwii świętego do kaplicy i ustawienie na specjalnie przygotowanym miejscu, przyozdobionymi kwiatami i zapalonymi świecami. Procesji towarzyszyła radosna pieśń do św. Benedykta.
W swoim kazaniu celebrans mówił o św. Benedykcie i jego roli w dzisiejszym świecie.
Po Mszy św. nastąpiło liturgiczne ucałowanie przez wszystkich uczestników relikwii świętego, a następnie wspólne świętowanie przy stole.
Na co dzień doświadczamy opieki naszego Ojca i Zakonodawcy św. Benedykta, a od dziś będziemy jej doświadczać jeszcze bardziej, w rzeczywistym wymiarze świętych relikwii, które są znakiem Jego żywej obecności między nami.

 

Św. Benedykcie, módl się za nami!!!

  


 

SPOTKANIE OBLATÓW Z JAROSŁAWIA I PRZEMYŚLA - 06.03.2023 r.

Wspólne spotkanie w naszym klasztorze Oblatów z Jarosławia i Przemyśla rozpoczął o. Konrad Małys OSB.
Przedstawiony przez niego wykład dotyczył rozważań pasyjnych Matki Magdaleny Morteskiej.
Wskazywał na specyficzną budowę tych rozważań przygotowujących do rachunku sumienia i ukierunkowania pracy nad sobą w rozwoju duchowym. 

 


SPOTKANIE Z OJCEM OPATEM W PRZEMYŚLU - 15.02.2023 r. 

Oblaci naszego Klasztoru na zaproszenie Oblatów z Przemyśla uczestniczyli w spotkaniu z o. Opatem Szymonem Hiżyckim w przemyskim Opactwie św. Trójcy.

 Ojciec Opat dzielił się z nami jak owocnie czytać Regułę św. Benedykta tak aby nią żyć. Nawiązując do rozdziału o chorych tej Reguły wskazywał, że podstawową chorobą człowieka jest grzech. Wszyscy jesteśmy chorzy na tą śmiertelną chorobę  i potrzebujemy jedynego lekarza, którym jest Chrystus Pan.

Poniżej nagrana konferencja o. Opata. Zachęcamy do słuchania:


 23.01.2023 SPOTKANIE OBLATÓW

Spotkanie Oblatów prowadził ks. Zbigniew Pilecki oblat naszego klasztoru. Ksiądz Zbigniew podczas wykładu podkreślał wartość pokory i posłuszeństwa w budowaniu wspólnoty. Wskazywał jak bardzo szkodliwe jest szemranie nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne. Po wykładzie uczestnicy dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniem. Spotkanie zakończyło wspólną Liturgią Godzin wraz z Siostrami. 

 

GRUDNIOWA FORMACJA OBLATÓW

06.12.2022 r. świętowaliśmy wspólnie z Oblatami wspomnienie św. Bp Mikołaja patrona Klasztoru, kościoła i całego wzgórza benedyktyńskiego w Jarosławiu. Spotkanie rozpoczęło się wykładem o. Szymona Hiżyckiego Opata z Tyńca on-line.

Bardzo odkrywcze dla wielu osób były proponowane treści dotyczące rozdziału „O furtianach klasztornych” z Reguły św. Benedykta możliwe do wykorzystania w życiu codziennym osób świeckich.

Ponieważ o. Opat przyjechał tydzień później 14.12.2022 r. na Dzień Formacji dla Sióstr spotkał się ponownie już bezpośrednio z Oblatami i przedstawił zagadnienia dotyczące Jana Kasjana, którego św. Benedykt, po Piśmie Świętym, najczęściej cytuje w swojej Regule.

 


REKOLEKCJE DLA OBLATÓW

W dniach 4-6.11.2022 r. odbyły się w naszym Klasztorze rekolekcje dla Oblatów i wszystkich zainteresowanych duchowością monastyczną. 
Ojciec Opat Szymon Hiżycki z Tyńca wygłaszając te rekolekcje koncentrował się na „Benedyktyńskiej codzienności”, na którą składa się ćwiczenie sztuki rozmowy, milczenia, czynienia dobra i modlitwy.
Systematycznie nasza Rodzina Benedyktyńska powiększa się. W sobotę zostały przyjęte do nowicjatu dwie nowe osoby: Joanna i Aneta, natomiast w niedzielą na podsumowanie rekolekcji, podczas Mszy Świętej swoje przyrzeczenia oblackie złożyła Beata i Ewa.

 Niech Dobry Bóg będzie w Nich uwielbiony!!!

TUTAJ fotorelacja z rekolekcji

 


Spotkanie Oblatów 10.09.2022 r.

Spotkanie naszych Oblatów w tym miesiącu było rewizytą we Wspólnocie Oblatów w Przemyślu, które rozpoczęło się zwiedzaniem kościoła pw. Świętej Trójcy oraz klasztornej furty, oratorium i domu rekolekcyjnego. W sklepiku można się było zaopatrzyć w różne ziołowe specyfiki przygotowywane przez m. Hiacyntę Wesołowską OSB, która gościła nas w przemyskich murach klasztornych częstując wspaniałymi wypiekami. O. Konrad Małys OSB z Tyńca wygłosił nam konferencję pogłębiającą duchowość benedyktyńską, która odpowiada na najważniejsze pytania i pragnienia  świata.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania z obydwu Wspólnot Jarosławia i Przemyśla udali się do Sanktuarium Matki Bożej Słuchającej do Kalwarii Pacławskiej. Podczas sprawowanej tam Mszy Świętej o. Konrad wygłosił wspaniałe kazanie o pielgrzymowaniu i tajemnicy Krzyża. Po Mszy Świętej zjedliśmy obiad w Domu Pielgrzyma i wróciliśmy do kościoła, gdzie przewodnik przybliżył nam historię klasztoru i sanktuarium oraz postać Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca.

Niestety z powodu obfitego deszczu skróciliśmy naszą pielgrzymkę i zrezygnowaliśmy z zaplanowanej części plenerowej. Najbardziej wytrwali uczestnicy wrócili do Jarosławia na Nieszpory i wspólną kawę oraz dzielenie się swoimi przeżyciami tego dnia. Każdy też mógł pomiędzy deszczem znaleźć coś dla siebie na jarosławskim Jarmarku Benedyktyńskim.

TUTAJ krótka fotorelacja.