Renowacje

                 

KSB.1.2024                                                                                                            

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Prace remontowo-konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktynek”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia – 418 235,35 zł

 Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono następujące oferty:

LP.

Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy

Cena brutto (zł)

1.

Firma Remontowo Budowlana Mirosław Piątek
Mirocin 379, 37-200 Przeworsk

861 227,82 zł

2.

Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Cebulak
Ul. Podzamcze 28, 37-500 Jarosław

409 092,12 zł

                                                   

                                                                                                                                    ZATWIERDZAM
                                                                                                                   S. MARTA DENDOR

 

 


 

       

Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu
ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

ogłasza postępowanie zakupowe na

„Prace remontowo-konserwatorskie odcinka muru obronnego
w Opactwie Sióstr Benedyktynek”

 Zamówienie jest realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: www.benedyktynkiopactwo.pl

Termin realizacji: 15.11.2024 r.

Termin składania ofert upływa dnia   09.04.2024 r. o godz. 09:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.04.2024 r. o godz. 09:15 w (rozmównica).

Sposób składania ofert:

- elektronicznie, na adres e-mail: benedyktynki.jaroslaw@gmail.com, lub

- pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) na adres:

Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Wzór umowy
Strona tytułowa, zawartość, PZ - opis

Dokumentacja przetargowa
Baszty - Postanowienie Straży Pożarnej, zgoda UM na wejście w teren
Dokumentacja techniczna_1
Dokumentacja techniczna_2
Dokumentacja techniczna_3
Remont muru odc A - kosztorys ofertowy

  Jarosław 08.03.2024 r.         

 

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”
(„Ut in omnibus glorificetur Deus” (UIOGD) – RB 57, 9; 1 P 4, 11)

Z reguły św. Benedykta


Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

 
PLAN DNIA
Dni powszedni
5:15
Budzenie
5:40
JUTRZNIA
 
Medytacja
6:50
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
8:30
Praca
12:45
Obiad
13:30
Modlitwa w ciągu dnia (południowa)
 
Litania do św. Józefa
 
Osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13:45 - 14:50
Czas pracy
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:00 - 16:50
Poniedziałek - próba śpiewu
Wtorek - dzielenie się Słowem Bożym
Środa - Rewizja życia
17:00 - 17:30
Adoracja
18:15
Kolacja
19:00
Nieszpory
19:35
Rekreacja
20:20
Kompleta
22:00
Sen
Niedziela i uroczystości
5:35
Budzenie
6:00
JUTRZNIA
 
Medytacja
7:30
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
9:00
Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
12:30
Obiad
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:30 - 17:30
Adoracja
18:10
Kolacja z rekreacją
19:10
Nieszpory i kompleta
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
185 0.1446361541748