Renowacje 2


Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu
ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

ogłasza postępowanie zakupowe na

„Prace remontowe i konserwatorskie XVII wiecznych murów obronnych”

 Zamówienie jest realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: www.benedyktynkiopactwo.pl

Termin realizacji: 15.11.2024 r.

Termin składania ofert upływa dnia   31.05.2024 r. o godz. 09:00.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2024 r. o godz. 09:15 (rozmównica).

 
Sposób składania ofert:

- elektronicznie, na adres e-mail: benedyktynki.jaroslaw@gmail.com, lub
- pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe) na adres:

 

Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

  Jarosław 30.04.2024 r.         

     

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe
Zał. 1 - kosztorys ofertowy
Remont muru B 2024PŁ przedmiar
Remont muru B 2024PŁ kosztorys
Zał. 3 - Formularz ofertowy
Zał. 4A - Wzór oświadczenie wykonawcy
Zał. 4B - Wzór udostępniającego zasoby
Zał. 5 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zał. 6 - Wzór wykazu zamówień
Zał. 7 - Wykaz osób
Dokumentacja techniczna_1
Dokumentacja techniczna_2
Dokumentacja techniczna_3

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”
(„Ut in omnibus glorificetur Deus” (UIOGD) – RB 57, 9; 1 P 4, 11)

Z reguły św. Benedykta


Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

 
PLAN DNIA
Dni powszedni
5:15
Budzenie
5:40
JUTRZNIA
 
Medytacja
6:50
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
8:30
Praca
12:45
Obiad
13:30
Modlitwa w ciągu dnia (południowa)
 
Litania do św. Józefa
 
Osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13:45 - 14:50
Czas pracy
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:00 - 16:50
Poniedziałek - próba śpiewu
Wtorek - dzielenie się Słowem Bożym
Środa - Rewizja życia
17:00 - 17:30
Adoracja
18:15
Kolacja
19:00
Nieszpory
19:35
Rekreacja
20:20
Kompleta
22:00
Sen
Niedziela i uroczystości
5:35
Budzenie
6:00
JUTRZNIA
 
Medytacja
7:30
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
9:00
Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
12:30
Obiad
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:30 - 17:30
Adoracja
18:10
Kolacja z rekreacją
19:10
Nieszpory i kompleta
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
187 0.092071056365967