Święci

LITANIA DO ŚW. SCHOLASTYKI „I”

 

s02Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Scholastyko, módl się za nami.
Wzorze cnoty czystości, módl się za nami.
Mistrzyni świętości w życiu zakonnym, módl się za nami.
Płonąca pochodnio miłości Boga i bliźnich, módl się za nami.
Przykładzie dobroci, posłuszeństwa i wszelkich cnót zakonnych, módl się za nami.
Święta Scholastyka, której dusza w postaci gołębicy była wzięta do nieba, módl się za nami.


Abyś nam przez przyczynę świętej Scholastyki grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas czystością ciała i duszy obdarzyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam łask do zachowania przykazań udzielić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas od pokus i sideł szatana bronić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś w godzinę naszej śmierci zmiłować się nam nami raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
P: Przyczyń się za nami do Boga, święta Scholastyko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 

Wspominając świętą Scholastykę, dziewicę, prosimy Cię Boże, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością i osiągnęli szczęście przebywania z Tobą. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. SCHOLASTYKI „II”


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święta Maryjo, zwierciadło Panieńskiej czystości, módl się za nami.
Święta Matko Scholastyko, Współpatriarchini brata Swego św. Benedykta, módl się za nami.
W niemowlęctwie swoim chwalić Boga nauczona, módl się za nami.
W samotności wzdychająca z pragnienia poświęcenia się swojemu Oblubieńcowi Jezusowi Panu, módl się za nami.
Za przykładem Brata swego św. Benedykta, światem mężnie pogardzająca, módl się za nami.
Wonnością nieskażonej czystości niebo i ziemię napełniająca, módl się za nami.
Panno mądra z lampami gorejącymi na Chrystusowe dopuszczona, módl się za nami.
Zakonu benedyktyńskiego dziwny zaszczycie, módl się za nami.
Cudowna uzdrowicielko ludzi w rozlicznych chorobach będących, módl się za nami.
Osobliwsza ludzi strapionych pociecho, módl się za nami.
Wielki przykładzie prawdziwej świątobliwości, módl się za nami.
Wzorze głębokiej pokory, módl się za nami.
Ciało swoje ostrymi postami umartwiająca, módl się za nami.
Grzeszników do Boga cudownie nawracająca, módl się za nami.
Ogniu mistyczny pałający Bożą miłością, módl się za nami.
Sługo Boża w ranach Jezusa zatopiona, módl się za nami.
Nad niedostatkami ludzkimi się litująca, módl się za nami.
Któraś najpierwszą i najzacniejszą Fundatorką panieńskich klasztorów była, módl się za nami.
Którą św. Benedykt raz na rok nawiedzał, módl się za nami.
Któraś deszcz cudownie u Boga uprosiła, módl się za nami.
Którą Bóg za życia i po śmierci cudami uczcił, módl się za nami.
Matko i ucieczko nasza na tym padole, módl się za nami.
Bądź nam miłościw, odpuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie.
Od gniewu Twego, wybaw nas Panie.
Od ducha nieczystego, wybaw nas Panie.
Od grzechu śmiertelnego, wybaw nas Panie.
Przez czysty żywot św. Scholastyki, wysłuchaj nas Panie.
Przez żarliwą miłość Jej ku Tobie, wysłuchaj nas Panie.
Przez Jej przyczynę i wszelkie zasługi, wysłuchaj nas Panie.
My grzeszni prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam umiłowanie czystości duszy i ciała dać raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam ku zupełnemu zachowaniu przykazań Twoich łaski Twojej użyczyć raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas od pokus i sideł szatańskich bronić i zachować raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś się nad nami w godzinę śmierci naszej zmiłować raczył, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, św. Matko Scholastyko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, któryś Matkę naszą św. Scholastykę wezwał do siebie w postaci gołębicy i umieścił w Niebieskim pałacu + prosimy Cię, abyśmy radując się z Jej wiecznej światłości – za Jej przyczyną dostąpili odpuszczenia grzechów i wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”
(„Ut in omnibus glorificetur Deus” (UIOGD) – RB 57, 9; 1 P 4, 11)

Z reguły św. Benedykta


Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

 
PLAN DNIA
Dni powszedni
5:15
Budzenie
5:40
JUTRZNIA
 
Medytacja
6:50
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
8:30
Praca
12:45
Obiad
13:30
Modlitwa w ciągu dnia (południowa)
 
Litania do św. Józefa
 
Osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13:45 - 14:50
Czas pracy
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:00 - 16:50
Poniedziałek - próba śpiewu
Wtorek - dzielenie się Słowem Bożym
Środa - Rewizja życia
17:00 - 17:30
Adoracja
18:15
Kolacja
19:00
Nieszpory
19:35
Rekreacja
20:20
Kompleta
22:00
Sen
Niedziela i uroczystości
5:35
Budzenie
6:00
JUTRZNIA
 
Medytacja
7:30
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
9:00
Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
12:30
Obiad
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:30 - 17:30
Adoracja
18:10
Kolacja z rekreacją
19:10
Nieszpory i kompleta
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
189 0.09726095199585