Święci

POLECENIE SIĘ OPIECE ŚW. BENEDYKTA

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, nauczycielu i przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego.  Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO BENEDYKTA, PATRONA EUROPY

b02Święty Benedykcie, Patronie Europy, Ty nas pouczyłeś, że Bogu jako Stwórcy i Ojcu mamy służyć z żywą wiarą, z nabożnym uwielbieniem, z żarliwą modlitwą, z radosnym posłuszeństwem Jego świętej woli. Ty nas pouczyłeś, że chrześcijanin ma pełnić służbę Chrystusowi Panu, prawdziwemu Królowi, i żyć według Jego Ewangelii. Ty nas pouczyłeś, że praca sumiennie wykonywana jest uczestnictwem w Boskim dziele stworzenia i przyczynia się do dobra braci. Wejrzyj na Europę, której jesteś Patronem, i wyjednaj jej łaskę, aby wytrwała w chrześcijańskiej wierze i tę wiarę niosła innym narodom. Wyproś nam poszanowanie Prawa Bożego i uczciwość w pracy. Wyjednaj narodom Europy zgodę i miłość, aby wzajemnie sobie pomagały i utworzyły jeden święty lud Boży, dążący do wiekuistego Królestwa. Amen.

 

NOWENNA DO ŚW. BENEDYKTA

Święty Ojcze Benedykcie, możny cudotwórco i miłosierny opiekunie maluczkich i potrzebujących. Jako za Twoją przyczyną zmarły chłopiec cudownie został przywrócony do życia, św. Maur suchą nogą chodził po falach wodnych, a nieszczęsnemu Gotowi zatopione ostrze od narzędzia wypłynęło na brzeg wody i samo połączyło się z rękojeścią, tak, błagamy Cię pokornie, wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę....... na której nam tak bardzo zależy. My zaś z naszej strony obiecujemy, iż przemożne orędownictwo Twoje u Tronu Bożego rozszerzać będziemy między ludźmi, aby coraz więcej ludzi garnęło się pod Twoją opiekę i pod jej osłoną szczęśliwie osiągnęło zbawienie wieczne. Amen.

Święty Ojcze Benedykcie módl się za nami. (3x)

(3x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Mario i 3x Chwała Ojcu na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Ojcu Benedyktowi)

LITANIA DO ŚWIĘTEGO BENEDYKTA, PATRONA EUROPY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości, módl się za nami.
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami.
Święty Benedykcie, miłośniku krzyża, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święty Benedykcie, niezwykły w umartwianiu i surowości życia, módl się za nami.
Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót, módl się za nami.
Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wzgardzicielu świata, módl się za nami.
Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych, módl się za nami.
Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości, módl się za nami.
Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Święty Benedykcie, zwierciadło bogomyślności, módl się za nami.
Święty Benedykcie, obrońco do ciebie się uciekających, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi, módl się za nami.
Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie, módl się za nami.
Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem Krzyża świętego, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wspomożycielu konających, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci, módl się za nami.
Święty Benedykcie, możny cudotwórco, módl się za nami.
Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia, módl się za nami.
Święty Benedykcie, następco patriarchów, módl się za nami.
Święty Benedykcie, podobny męczennikom, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patriarcho mnichów, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wzorze przełożonych, módl się za nami.
Święty Benedykcie, chwało wyznawców, módl się za nami.
Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patronie Europy, módl się za nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Ojcze Benedykcie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości zachęcasz, oczyść serca nasze i napełnij łaską Twoją, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w dobrych postanowieniach naszych i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ 

b05Antyfona: Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Pana, stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.

K. Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana.
W. A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna + i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, * spraw, abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Módlmy się:
Boże, Ty udzieliłeś świętemu Benedyktowi wielkich łask w godzinie śmierci, + spraw, prosimy Cię, * aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”
(„Ut in omnibus glorificetur Deus” (UIOGD) – RB 57, 9; 1 P 4, 11)

Z reguły św. Benedykta


Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

 
PLAN DNIA
Dni powszedni
5:15
Budzenie
5:40
JUTRZNIA
 
Medytacja
6:50
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
8:30
Praca
12:45
Obiad
13:30
Modlitwa w ciągu dnia (południowa)
 
Litania do św. Józefa
 
Osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13:45 - 14:50
Czas pracy
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:00 - 16:50
Poniedziałek - próba śpiewu
Wtorek - dzielenie się Słowem Bożym
Środa - Rewizja życia
17:00 - 17:30
Adoracja
18:15
Kolacja
19:00
Nieszpory
19:35
Rekreacja
20:20
Kompleta
22:00
Sen
Niedziela i uroczystości
5:35
Budzenie
6:00
JUTRZNIA
 
Medytacja
7:30
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
9:00
Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
12:30
Obiad
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:30 - 17:30
Adoracja
18:10
Kolacja z rekreacją
19:10
Nieszpory i kompleta
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
187 0.090420007705688