Profesja czasowa

„Przyjmij mnie Panie, według Twej obietnicy, a żyć będę. I nie zawiedź nadziei mojej”

Reguła św. Benedykta, 58

profesja czasowa001

Śluby czasowe składa się na trzy lata i następnie odnawia co roku aż do ukończenia pięciu lat, tak aby okres formacji początkowej wynosił co najmniej dziewięć lat (łącznie z postulatem i nowicjatem).

Profeska otrzymuje zgodnie z prastarym zwyczajem habit, który jest strojem zakonnym i jednocześnie znakiem konsekracji. Na znak pełnej przynależności do Chrystusa Pana i oddania służbie Kościołowi Profeska otrzymuje biały welon i wianek. Uroczyście zostaje wręczona jej Reguła wraz z Konstytucjami na znak zobowiązania do przestrzegania ich w życiu.

Profesja czasowa jest dalszym procesem formacji. Ma pomóc w coraz głębszym zakorzenieniu się w Bogu i Jego Woli poprzez życie we Wspólnocie monastycznej. Życie to oprócz wspólnej modlitwy realizuje się w ramach codziennej pracy, wykonywania wspólnych obowiązków i rekreacji. Profesja zakonna zakorzenia w sercu każdej Mniszki Miłość Ojca, która jest w Sercu Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata.

Czas Junioratu jest kontynuacją formacji duchowej, doktrynalnej i praktycznej. Ma na celu wypróbowanie zdolności profeski czasowej do znalezienia właściwej równowagi między różnymi wymiarami monastycznego życia kontemplacyjnego (modlitwa, praca, relacje siostrzane, studium…) osiągając osobistą syntezę charyzmatu i wcielając go w różnych sytuacjach codziennego życia.

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”
(„Ut in omnibus glorificetur Deus” (UIOGD) – RB 57, 9; 1 P 4, 11)

Z reguły św. Benedykta


Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

 
PLAN DNIA
Dni powszedni
5:15
Budzenie
5:40
JUTRZNIA
 
Medytacja
6:50
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
8:30
Praca
12:45
Obiad
13:30
Modlitwa w ciągu dnia (południowa)
 
Litania do św. Józefa
 
Osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13:45 - 14:50
Czas pracy
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:00 - 16:50
Poniedziałek - próba śpiewu
Wtorek - dzielenie się Słowem Bożym
Środa - Rewizja życia
17:00 - 17:30
Adoracja
18:15
Kolacja
19:00
Nieszpory
19:35
Rekreacja
20:20
Kompleta
22:00
Sen
Niedziela i uroczystości
5:35
Budzenie
6:00
JUTRZNIA
 
Medytacja
7:30
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
9:00
Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
12:30
Obiad
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:30 - 17:30
Adoracja
18:10
Kolacja z rekreacją
19:10
Nieszpory i kompleta
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
187 0.092477083206177