Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dnia 6.03.2024 roku

6 marca 2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6.03.2024 roku

Do dnia 1.03.2024 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego (Furta, Klasztor Sióstr Benedyktynek, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław), zostały złożone następujące oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 15.02.2024 roku na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu, w ramach projektu pn.: „Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych użytkownikom Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu przez montaż instalacji klimatyzacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu przez montaż paneli PV”:

Część 1

„Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu poprzez montaż klimatyzacji”:

  1. KLIMATYKA Dawid Kruk, Studzian 134, 37-200 Przeworsk, cena oferty brutto: 221 400,00zł.

Oferta nie podlega wykluczeniu i została oceniona pozytywnie przez komisję pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w ocenie według kryteriów wyboru otrzymała następującą punktację:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium:
Cena (PC)

Kryterium:

Gwarancja na wykonane roboty (PGWRG)

Kryterium:

Gwarancja na użyte materiały (PGM)

Liczba przyznanych punktów w ocenie

1

KLIMATYKA Dawid Kruk

Studzian 134, 37-200 Przeworsk

60

30

10

100

Część 2

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu poprzez montaż paneli PV o mocy 39,6kW”

  1. SUNTRANS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 1/12, 37-200 Przeworsk, cena oferty brutto 198 567,23zł.

Oferta nie podlega wykluczeniu i została oceniona pozytywnie przez komisję pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w ocenie według kryteriów wyboru otrzymała następującą punktację:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium:
Cena (PC)

Kryterium:

Gwarancja na wykonane roboty (PGWRG)

Kryterium:

Gwarancja na użyte materiały (PGM)

Liczba przyznanych punktów
w ocenie

1

SUNTRANS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 1/12, 37-200 Przeworsk

60

30

10

100

 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Część 1

„Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu poprzez montaż klimatyzacji”:

  1. KLIMATYKA Dawid Kruk, Studzian 134, 37-200 Przeworsk.

Część 2

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu poprzez montaż paneli PV o mocy 39,6kW”

  1. SUNTRANS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 1/12, 37-200 Przeworsk.

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”
(„Ut in omnibus glorificetur Deus” (UIOGD) – RB 57, 9; 1 P 4, 11)

Z reguły św. Benedykta


Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

 
PLAN DNIA
Dni powszedni
5:15
Budzenie
5:40
JUTRZNIA
 
Medytacja
6:50
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
8:30
Praca
12:45
Obiad
13:30
Modlitwa w ciągu dnia (południowa)
 
Litania do św. Józefa
 
Osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13:45 - 14:50
Czas pracy
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:00 - 16:50
Poniedziałek - próba śpiewu
Wtorek - dzielenie się Słowem Bożym
Środa - Rewizja życia
17:00 - 17:30
Adoracja
18:15
Kolacja
19:00
Nieszpory
19:35
Rekreacja
20:20
Kompleta
22:00
Sen
Niedziela i uroczystości
5:35
Budzenie
6:00
JUTRZNIA
 
Medytacja
7:30
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
9:00
Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
12:30
Obiad
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:30 - 17:30
Adoracja
18:10
Kolacja z rekreacją
19:10
Nieszpory i kompleta
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
188 0.075323104858398